בוגרי בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית פועלים כדי ליצור שינוי חינוכי וחברתי בישראל ובקהילות יהודיות ברחבי העולם.

יחידת בוגרי מנדל

2

 

חדשות ואירועים

15 ביוני, 2017

מפגשי בוגרים עם בכירי קרן מנדל

בשני מפגשים מקבילים דנו בכירי קרן מנדל עם בוגרי בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית באתגרי מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ובעמיוּת יהודית >>