מרחב האפשרויות


מרחב אפשרויות למידה, עשייה ושיתופי פעולה של בוגרות ובוגרי מנדל


מרחב האפשרויות נוצר מתוך הקשבה לצרכים שהעלו הבוגרות והבוגרים, ובמטרה להרחיב ולדייק את פעילות היחידה. לאחר שזיהינו קשת רחבה של עמדות ורצונות – הן אשר למערכת היחסים בין יחידת הבוגרות והבוגרים לבין בוגרי ובוגרות הקרן והן אשר לקשרים שבינם לבין עצמם – הקמנו מרחב עשיר ורבגוני שנועד להגביר את האימפקט של בוגרי ובוגרות מנדל הפועלים בשדות השונים. 

מרחב האפשרויות המגוון משתרע על פני שלושה מישורים: למידה, עשייה וחיבורים, ומציע הזדמנויות פעולה רבות הנבדלות זו מזו בהיקפן, במיקומן, בנושאן ובאופיין.

בשנת פעילותו הראשונה של המרחב נבקש לבחון – יחד עם הבוגרות והבוגרים – את איכות האפשרויות השונות ואת רמת תרומתן למנהיגותם הפועלת. שנה זו תפעל אפוא במתכונת של ניסוי וטעייה ובמהלכה נבקש לבדוק אם, וכיצד, האפשרויות שפיתחנו משרתות את המטרות המקצועיות של הבוגרות והבוגרים, ומזמנות שיתופי פעולה פוריים ביניהם.