מפגש בוגרים - צילום: סימנים הפקות

מרחב האפשרויות

דרך מנדל – מרחב של אפשרויות למידה, עשייה ושיתופי פעולה

דרך מנדל היא מסע חיים ערכי ומקצועי של בוגרות ובוגרי מנדל – מנהיגות ומנהיגים בתחומי החינוך, החברה והתרבות. המסע בדרך מנדל מתחיל עם הכניסה לתוכניות ההכשרה של הקרן ונמשך לאורך החיים המקצועיים, כבוגרות ובוגרים העוסקים בפעילות מחוללת שינוי בחברה הישראלית. אנו מזמינים אתכן ואתכם להמשיך ללכת בדרך מנדל – לשאול שאלות גדולות, לפגוש שותפות ושותפים לדרך, ללמוד ולעשות יחד לטובת יצירת שינוי עמוק יותר ובר-קיימא.

הדרך היא סך כל ההולכות וההולכים בה, והיא גם האופן שבו עושים את הדברים במנדל – לעומק, ביסודיות, בשיקול דעת, עם האנשים הטובים ביותר ובתנועה מתמדת בין עשייה ללמידה, בין עולם המעשה לעולם המחשבה.

יחידת בוגרות ובוגרי מנדל היא חוליה נוספת בדרך מנדל. משימתה כפולה: לסייע לבוגרות ולבוגרים להתמודד עם אתגרים והזדמנויות המונחים על שולחנות העבודה שלהם, ולדאוג להמשך הפיתוח שלהם כנשות ואנשי מקצוע מעולים, מעודכנים ובקיאים בתחומם. מרחב האפשרויות המוצע לבוגרות ולבוגרים נותן ביטוי לשתי המשימות האלה ומשקף את תפיסתנו העקרונית אשר למנהיגות כאינטלקטואליות מגשימה, שאבני היסוד שלה הם למידה, עשייה, יוזמה ושיתופי פעולה.

אינטלקטואליות מגשימה באה לידי ביטוי בתנועה מתמדת בין רעיונות לפעולות; בחיפוש אחר הקשר בין המעשה היומיומי לבין היבטיו הגדולים, העקרוניים והפילוסופיים; בהתמצאות ברזי הרזים של השדה המקצועי, ולמידה מתמשכת שלו; ולבסוף, ביכולת לשלב כוחות ולחתור לשינוי באמצעות שיתופי פעולה.

מרחב האפשרויות מציע מגוון מסלולים ותהליכים שמביאים לידי ביטוי את תפיסת המנהיגות הזו. כל אחד מהם ממוקם בנקודה אחרת על הצירים שבין למידה לפעולה; בין האישי לקבוצתי; בין היוזמה מלמטה ליוזמה מלמעלה; ובין קהל יעד מסוים לכלל הקהילה. התכנים שבהם בחרנו לעסוק השנה מביאים לידי ביטוי סוגיות יסוד המעסיקות רבות ורבים בקהילה, בהן אי-שוויון בחינוך, קיטוב חברתי ומשבר האקלים. לצד נושאים אלו אנו מציעים מסגרות לליווי ותמיכה בסוגיות ובתכנים שיעלו מלמטה, ביוזמת הבוגרות והבוגרים.

מרחב האפשרויות הוא מרחב של ניסוי וטעייה. גרסתו הנוכחית נובעת במידה רבה מעשרות רבות של שיחות עם בוגרות ובוגרים אשר שיתפו אותנו בצרכים, ברצונות ובחלומות. אנו יוצאים כעת לדרך לשנת הרצה של הרפתקה ולמידה משותפת.

לבסוף, מערכת היחסים שנרצה לכונן בין היחידה לבין הקהילה, ובתוך הקהילה פנימה, היא מערכת יחסים של הדדיות וצמיחה משותפת. הבוגרות והבוגרים הם בעינינו משאב יקר ערך של ניסיון, ידע ומומחיות, ואנו מאמינים כי כוחה של קהילה נמדד בנכונות של חבריה לסייע, לתמוך, לשתף ולפעול יחד.

סוגי פעולות שניתן למצוא במרחב האפשרויות


מעבדת אימפקט


הבעיות החברתיות הגדולות שסביבנו סבוכות, מרובדות ועיקשות. שום מוסד אקדמי, חברה או ארגון לא יכולים לפתור לבדם בעיות חברתיות עיקשות וארוכות שנים כגון עוני, משבר האקלים או גזענות. לשם כך החלטנו להקים מעבדת אימפקט: מעבדה חברתית השואפת ללמוד לעומק בעיות חברתיות, לפתח ולבחון יחד פתרונות אפשריים ולהוביל לשינוי חברתי. 

המעבדה מזמנת יחד לשולחן אנשי ונשות אקדמיה שיש באמתחתם ארגז כלים מדעי ומחקרי לצד פרקטיקנים שחיים ומבינים לעומק את השטח ואת ההקשר המקומי הנידון. חיבור בין הפרספקטיבות השונות וכינוס דיסציפלינות מגוונות מאפשרים להגדיר טוב יותר בעיות ולבחון סוגים שונים של פתרונות לטובת קידומו של שינוי חברתי. 

בכוחן של מעבדות חברתיות להשפיע על דעת הקהל בנושאים בעלי עניין ציבורי רב ולעצב אותה; להשפיע על החלטות המתקבלות בדרגים הגבוהים ביותר; להציג מודלים מוכחים להתמודדות עם בעיות חברתיות סבוכות ולתרום תרומה ניכרת להתקדמות ביעדים חברתיים מוחשיים.

השנה תתקיים מעבדה בנושא אי-שוויון בחינוך.


מאיץ ליזמות חברתית-חינוכית


מאיץ היזמות החברתית-חינוכית נועד לקדם את מימוש פוטנציאל ההשפעה של הבוגרות והבוגרים, ולאפשר ליזמים וליזמיות שבהם להקים מיזמים בני-קיימא בתחומי החינוך והחברה. 

בוגרות-יזמיות ובוגרים-יזמים מוזמנים לעבור תהליך העמקה אישי וקבוצתי שיחבר בין תפיסת המנהיגות של קרן מנדל לבין המתודות המתקדמות ביותר בעולם היזמות העסקי. במהלך המאיץ ינועו המשתתפים בין שאילת שאלות מורכבות על המיזם שלהם לבין חיפוש תשובות מעשיות. 

המהלך לכל אורכו יהיה נטוע בהקשר חינוכי ומנדלי, הכולל האטה לשם עיון פילוסופי ושאיבה ממקורות תאורטיים, וילווה על-ידי מנטורים ומומחי תוכן.


קבוצת מעשה


קבוצת למידה ופעולה שמטרתה לקדם עשייה משותפת בתחום הבוער לחבריה. קבוצת המעשה מתגבשת ביוזמה של בוגרת או בוגר, בכפוף להתקבצות חברות וחברים נוספים, ביוזמה קבוצתית או ביוזמה של יחידת בוגרות ובוגרי מנדל, בהתבסס על בקשות או צרכים העולים מהשטח. 

הקבוצה יכולה לצאת לדרך עם רעיון מוגדר למעשה רצוי, או לחלופין עם תחום עיסוק שבמסגרתו חבריה יחקרו ויפתחו מעשה שיבקשו להוביל יחד. היחידה מסייעת לקבוצות אלו בהנחיה, במתן כלים, בהנגשת ידע ומומחים, כלים ושיטות פעולה.

קיימות קבוצות מעשה פעילות בנושאי אקלים, הפחתת אלימות בחברה הערבית ומגדר. אפשר להצטרף לקבוצות פעילות. 


רוח המעשה


בוגרות ובוגרים רבים נושאים עמם צידה רוחנית ואינטלקטואלית מתקופת לימודיהם במנדל. לא נדיר שהמפגשים עם אנשי הסגל מתוארים כמפגשים משני חיים, כמקור לידע, למחשבות חדשות ואחרות ולהשראה הנמשכת הרבה מעבר לסיום הלימודים. סדרת "רוח המעשה" היא במה למפגשי המשך בין תלמידים ותלמידות למורים ולמורות שהיו משמעותיים כל כך עבורם בעת מסעם בתוכניות ההכשרה השונות. במהלך שנת הלימודים הבאה יתקיימו במסגרת זו חמישה תהליכי לימוד בתחומי השירה, גמרא, פילוסופיה ערבית אסלאמית, פילוסופיה פוליטית, אמנות וזיכרון.


הגשת בקשה לשימוש במתקני קרן מנדל-ישראל


יחידת בוגרות ובוגרי מנדל רואה חשיבות בקיום אירועים נבחרים של הבוגרים והבוגרות בבניין הקרן. האירועים יכולים לחבר בין בוגרים ותהליכים המתקיימים בשטח לבין סגל הקרן ועמיתיה, ולמנף את האימפקט של הבוגרים בשדה שבו הם פועלים. לפרטים >>


יחידת בוגרות ובוגרי מנדל מחויבת לשוויון הזדמנויות לכול. אם יש צורך בהנגשות כלשהן, אפשר לפנות לרכזת היחידה, גלית כהן gcohen@mandel.org.il​​​


 

צוות יחידת הבוגרים

"אתם ואתן, בוגרי ובוגרות תוכניות המנהיגות שלנו, עושים את העבודה בשמי, ואתם עושים עבודה מופלאה".— מורטון מנדל