יוצרים שינוי חינוכי וחברתי

בוגרי תכניות מנדל בישראל ובקהילות היהודיות בעולם עוסקים ביצירת שינוי חינוכי וחברתי.
מטרת העל של היחידה היא לפתח את יכולתם הפרופסיונלית של הבוגרים וליצור שותפות מקצועית ארוכת טווח בינם ועמם, כדי להעצים את יכולתם לקדם את חזונם ולחולל שינוי בחינוך ובחברה בישראל ובתפוצות.

 

 

 

פעילות היחידה ממשיכה את תהליכי ההכשרה המתבצעים במגוון תכניותיה של קרן מנדל-ישראל, ומתאפיינת ביצירת אפשרויות ללמידה ולהתפתחות מקצועית עבור הבוגרים, שמטרתן:

  • פיתוח והקניה של ידע וכלים בתחומי המנהיגות והניהול
  • עידוד תהליכי בירור והתחדשות של החזון האישי של הבוגרים
  • שותפות בהרחבת מעגלי ההשפעה של הבוגרים
  • ניהול ופיתוח של תשתיות ייחודיות לתמיכה באפשרויות הלמידה של הבוגרים
  • הבניית קהילה מקצועית המושתתת על אזרחות פעילה של הבוגרים בקהילה מנדל

 יחידת בוגרי מנדל פועלת בשלושה רבדים:


 

* שדה חובה

חדשות ואירועי בוגרים

15 ביוני, 2017

מפגשי בוגרים עם הנהגת קרן מנדל

בשני מפגשים מקבילים דנו בוגרי בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית עם הנהגת קרן מנדל באתגרי מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ובעמיוּת יהודית >>

 

​​ ​​​​​