יוצרים שינוי חינוכי וחברתי

מטרתה של יחידת בוגרות ובוגרי מנדל להרחיב ולהעמיק את השפעתם של הבוגרות והבוגרים על החברה בישראל. היחידה מניעה מגוון של תהליכי למידה, מלווה פעולות בשדה ומעודדת חיבורים ושיתופי פעולה מקצועיים. תהליכים אלו נועדו לסייע לבוגרות ולבוגרים להתמודד עם אתגרים מורכבים ולתרום להמשך התפתחותם כמנהיגות ומנהיגים מחוללי שינוי.

הכירו את הבוגרות והבוגרים שלנו

 

חדשות ואירועי בוגרים

8 ביוני, 2023

שבוע הספר המנדלי הראשון

שבוע הספר של קרן מנדל-ישראל נותן במה ליצירות חדשות פרי עטם של בוגרות ובוגרים, ולעודד מפגש ושיח סביב עולמות היצירה הספרותית, ברוח קהילת מנדל  >>

 

​​ ​​​​​