יוצרים שינוי חינוכי וחברתי

בוגרי תכניות מנדל בישראל ובקהילות היהודיות בעולם עוסקים ביצירת שינוי חינוכי וחברתי.
מטרת העל של היחידה היא לפתח את יכולתם הפרופסיונלית של הבוגרים וליצור שותפות מקצועית ארוכת טווח בינם ועמם, כדי להעצים את יכולתם לקדם את חזונם ולחולל שינוי בחינוך ובחברה בישראל ובתפוצות.

 

 

 

פעילות היחידה ממשיכה את תהליכי ההכשרה המתבצעים במגוון תכניותיה של קרן מנדל-ישראל, ומתאפיינת ביצירת אפשרויות ללמידה ולהתפתחות מקצועית עבור הבוגרים, שמטרתן:

  • פיתוח והקניה של ידע וכלים בתחומי המנהיגות והניהול
  • עידוד תהליכי בירור והתחדשות של החזון האישי של הבוגרים
  • שותפות בהרחבת מעגלי ההשפעה של הבוגרים
  • ניהול ופיתוח של תשתיות ייחודיות לתמיכה באפשרויות הלמידה של הבוגרים
  • הבניית קהילה מקצועית המושתתת על אזרחות פעילה של הבוגרים בקהילה מנדל

 יחידת בוגרי מנדל פועלת בשלושה רבדים:


 

* שדה חובה

חדשות ואירועי בוגרים

22 בינואר, 2019

אתגרי ניהול בדור המילניום

יחידת בוגרי מנדל קיימה יום למידה בנושא "אתגרי הניהול בעידן הפוסט-מודרני בדגש על עבודה עם דור המילניום", עם רבי קרלוס טפירו, בוגר מחזור כ' בתוכנית עמיתי ירושלים וסמנכ"ל תנועת מכבי העולמית >>

 

​​ ​​​​​