הרובד הקבוצתי

The Mandel Learning Community: Continuation Programs

קהילה מנדלית לומדת: תוכניות המשך

תוכניות ההמשך מושתתות על ההנחה שקבוצת העמיתים (המחזור) היא משאב, ושהידע המקצועי של בוגרי מנדל, הפועלים בתחומים שונים, תורם להזנה הדדית.

תוכניות אלו נועדו ליצור זירה מוגנת ואינטימית לליבון דילמות מקצועיות, להצגת מקורות מידע עדכניים על המתרחש בתחומי החינוך והחברה ולפיתוח קהילת בוגרים לומדת.

במפגשים נידונים תכנים אישיים ומקצועיים, המשקפים את האתגרים ואת הסביבה הארגונית שבה פועלים הבוגרים, כגון: בדידותו של המנהל, תכנון מעגלי השפעה, בין ערכים אישיים לערכים ארגוניים, וכדומה.

מודל הפעולה שפיתחה יחידת הבוגרים עם השנים מותאם לכל מחזור על-פי צרכיו ועל-פי שלבי התפתחותו. התכנים והדגשים בכל אחת מתוכניות ההמשך מפותחים בשיתוף עם הבוגרים עצמם, ומבוססים גם על תהליכי הערכה. בוגרים המעוניינים במידע על תוכניות ההמשך, הקליקו כאן​.​