הרובד הקבוצתי

מפגשים עם קובעי מדיניות ומובילי שיח

מפגשים עם קובעי מדיניות ומובילי שיח

יחידת הבוגרים מַבנה מרחב, מקום וזמן לשיח פורמלי ולא פורמלי, לדיון מעמיק ולחשיבה פילוסופית של הבוגרים בינם לבין עצמם ובינם לבין קובעי מדיניות ומובילי שיח – דמויות מרכזיות המשפיעות על השיח הציבורי ועל תחומי התוכן המשיקים לתחומים המקצועיים שבהם פועלים הבוגרים.

מודל למידה ייחודי זה מאפשר דיאלוג אינטימי "בגובה העיניים", ומציב במה לחשיבה רעיונית משותפת, להבניית השפה המנדלית הייחודית, לקידום שותפויות בין בוגרים ולמיצובם כסוכני שינוי המשפיעים על השיח החברתי ועל קובעי מדיניות.


בין המפגשים שנערכו עם קובעי מדיניות ומובילי שיח: