הרובד הקבוצתי

Courses, Study Days and Workshops

קורסים, ימי עיון וסדנאות

תחום זה מתמקד בפיתוח תהליכי למידה קבוצתיים, המיועדים לתת מענה לאתגרים מקצועיים שהבוגרים מתמודדים עמם, לצרכים המשתנים ולמציאות המשתנה בשדות החינוך והחברה.

הפעילויות ברובד זה נערכות לאורך כל השנה, במקומות שונים, על-פי המטרות ותוך מתן הכלים הדרושים למנהיגים ולמנהלים למנף את יכולתם ולהרחיב את מעגלי השפעתם.

בין הפעילויות שנערכו במסגרת זו בשנה האחרונה:

  • קורס דירקטורים וחברי ועד מנהל בארגוני המגזר השלישי
  • קורס ניהול המשאב האנושי בארגון
  • ערב עיון: מניהול לתקווה

בוגרים המעוניינים במידע נוסף על הפעילויות שנערכו ביחידת הבוגרים יוכלו למצוא אותו באתר האינטרא-נט. כמו כן, יחידת הבוגרים מזמינה את הבוגרים ליזום פעילויות בעלות עניין משותף לכלל הקהילה.