הרובד האישי

שותפויות עם בוגרים

השותפות עם בוגרי תכניות מנדל השונות היא אחד היסודות החשובים בעבודת היחידה.

נוסף על היצע הסמינרים, המפגשים וההרצאות ביוזמת היחידה, שותפות זו מתבטאת גם בהַבְניית מיזמים משותפים עם הבוגרים, כיחידים וכקבוצה, בנושאים העומדים על סדר יומם לשם חיזוק יכולתם לממש ולהטמיע את חזונם המקצועי.

​מגוון האפשרויות רב, והוא כולל פעילויות כגון פיתוח מפגשי למידה וסמינרים עם הצוות של הבוגר ובעבורו; שותפות עם ארגון; ליווי הבוגר עצמו להקניית הידע והמיומנות הנדרשים לו להובלת ארגונו; ועוד.