יוצרים שינוי חינוכי וחברתי

בוגרות ובוגרי תוכניות מנדל בישראל ובקהילות היהודיות בעולם עוסקים ביצירת שינוי חינוכי וחברתי.
מטרת העל של היחידה היא לפתח את יכולתם הפרופסיונלית של הבוגרים וליצור שותפות מקצועית ארוכת טווח בינם ועמם, כדי להעצים את יכולתם לקדם את חזונם ולחולל שינוי בחינוך ובחברה בישראל ובתפוצות.

​יחידת הבוגרות והבוגרים של קרן מנדל-ישראל נמצאת בימים אלו בתהליך שינוי ובנייה מחדש. 
אתר היחידה אף הוא בתהליך שדרוג.

הכירו את הבוגרות והבוגרים שלנו

 

חדשות ואירועי בוגרים