תהילה פרידמן נחלון

מחזור כ"א, שנת סיום 2014
סמנכ"ל, יוזמת המאה

כינון תודעה ואתוס של ברית אחראיות. ערבות הדדית ויצירת חברה שבה אנו אחראים זה לזה, בלי "לנכות" אף אחד, בלי "להנחיל" ערכים, ומתוך האמונה באפשרות, בהכרח וביתרון של החיים ביחד. רק כך נוכל להתגבר על אובדן האמונה ביכולת לחיות כאן ביחד, היוצרים ייאוש ומתח פנימי בין "שבטים" שונים בחברה הישראלית המנפצים אותנו.