על יחידת בוגרות ובוגרי מנדל החדשה


קהילת בוגרות ובוגרי מנדל מונה כ-2,000 איש ואישה, והיא אחת מקהילות הבוגרים הגדולות והוותיקות ביותר בשדה החינוכי-חברתי בישראל. מדי שנה מצטרפים לקהילה כ-200 בוגרות ובוגרים חדשים.

בוגרי התוכניות משקפים את פניה המגוונים של החברה הישראלית, על המחלוקות וההסכמות שבה. על אף השונות, בוגרות ובוגרי מנדל חולקים את הרצון ואת תחושת הדחיפות לפעול למען שיפור החברה, ומקדישים את חייהם לתרגום חזונם למציאות. ייעודה של יחידת בוגרות ובוגרי מנדל הוא ללוות את הבוגרות והבוגרים במסע להרחבה והעמקה של השפעתם על החברה.

שינוי חברתי אחראי ומוסרי נובע מתוך שיח מתמשך בין רעיון למעשה, בין תאוריה לפרקטיקה. מנהיגות ומנהיגים המובילים שינויים במציאות מחויבים לעשות זאת מתוך מחשבה מעמיקה, על בסיס מסד תאורטי מוצק ומתוך בדיקה מתמדת של התאוריה אל מול יישומה. לפיכך, אחת ממטרותיה של היחידה היא להיות בית מקצועי שבו בוגרות ובוגרים יכולים להמשיך לשאול שאלות גדולות, לגבש את זהותם המקצועית והערכית, להתעדכן בחזית המחקר, להרחיב את אופקיהם ולרכוש ידע וכלים.
 
בד בבד עם הפיתוח האישי והמקצועי, יחידת הבוגרות והבוגרים שואפת לייצר הזדמנויות רבות ככל האפשר למפגש ולשיח בין חברי הקהילה, ולהציע מסגרות משותפות ללימוד ולפעולה. טיבן המורכב של הבעיות החברתיות ואופיין הסבוך של המערכות מחייב נקודות מבט מגוונות לכל בעיה. הכפלת הכוח ומינופו באמצעות יצירת חיבורים ושיתופי פעולה בין חברי הקהילה הם הנכס האסטרטגי הגדול ביותר שלה. תפיסת המנהיגות והשפה המנדלית שהבוגרות והבוגרים אוצרים בתוכם היא הבסיס לרשת איתנה ומקצועית המבוססת על אמון ועל אומץ להתבונן במציאות ולחתור לשנותה.

לקריאה נוספת

אודות קרן ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל-ישראל

​​"מפעלנו הפילנתרופי מתאפיין במחויבותנו להשקיע באנשים שיש להם הרו​ח, הכוח והשאיפה לשנות את העולם" - ג'ק, גוזף ומורטון מנדל

ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל הקימו את קרן מנדל ב-1953 בעיר הולדתם קליבלנד, במדינת אוהיו. פעילות הקרן מבוססת על האמונה שמנהיגים מעולים, המונחים על-ידי רעיונות גדולים, הם המפתח לשיפור פני החברה ואיכות החיים של בני אדם בכל רחבי העולם. 

ייעודה של קרן מנדל לתרום לחיזוקן של חברות צודקות, סובלניות, מיטיבות ודמוקרטיות בארצות הברית ובישראל, ולשפר את איכות חייהם של כל האזרחים בשתי המדינות.

קרן ג'ק, ג'וזף ומור​טון מנדל מתמקדת בתחומים אלו: פיתוח מנהיגות, ניהול מוסדות ללא-כוונת-רווח, מדעי הרוח, החיים היהודיים ומעורבות עירונית.
קראו עוד​ >>​​