על היחידה

בוגרי תכניות מנדל בישראל ובקהילות היהודיות בעולם עוסקים ביצירת שינוי חינוכי וחברתי.

מטרת העל  של היחידה היא לפתח את יכולתם הפרופסיונאלית של הבוגרים וליצור שותפות מקצועית ארוכת טווח בינם ועמם, כדי להעצים את יכולתם לקדם את חזונם ולחולל שינוי בחינוך ובחברה בישראל ובתפוצות. 

ליחידת בוגרי מנדל מומחיות וידע ייחודיים בנושאי מנהיגות וניהול ברוח מנדל.

פעילות היחידה ממשיכה את תהליכי ההכשרה המתבצעים במגוון תכניותיה של קרן מנדל-ישראל, ומתאפיינת ביצירת אפשרויות ללמידה ולהתפתחות מקצועית עבור הבוגרים, שמטרתן:
  • פיתוח והקניה של ידע וכלים בתחומי המנהיגות והניהול
  • עידוד תהליכי בירור והתחדשות של החזון האישי של הבוגרים
  • שותפות בהרחבת מעגלי ההשפעה של הבוגרים
  • ניהול ופיתוח של תשתיות ייחודיות לתמיכה באפשרויות הלמידה של הבוגרים
  • הבניית קהילה מקצועית המושתתת על אזרחות פעילה של הבוגרים בקהילה מנדל

יחידת בוגרי מנדל פועלת בשלושה רבדים:​ ​ ​

הרובד האישי ​–​ תהליכים אשר פותחו עבור בוגרים, לשם תמיכה בדרך למימוש חזונם
הרובד הקבוצתי – תהליכי למידה קבוצתיים המשמשים משאב להתפתחות מקצועית​
הרובד הקהילתי ​– מטרתו למנף את הידע והכלים של הפרט והקבוצה לחיזוק העשיי​ה

היחידה משמשת כבית מקצועי וכמרחב בטוח לבוגרי בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית. בוגרי התכנית מוזמנים להיוועץ בצוות היחידה בפרויקטים שהם עובדים עליהם ולהעמיד את ניסיונם לרשות הקהילה. כמו כן, הבוגרים מוזמנים לראות במתקני מנדל את ביתם המקצועי ולהשתמש במשאבים העומדים לרשותם: ספרייה, חדרי ישיבות, כיתות וחדר מחשבים.​

 

אודות קרן ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל-ישראל

​​"מפעלנו הפילנתרופי מתאפיין במחויבותנו להשקיע באנשים שיש להם הרו​ח, הכוח והשאיפה לשנות את העולם" - ג'ק, גוזף ומורטון מנדל

ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל הקימו את קרן מנדל ב-1953 בעיר הולדתם קליבלנד, במדינת אוהיו. פעילות הקרן מבוססת על האמונה שמנהיגים מעולים, המונחים על-ידי רעיונות גדולים, הם המפתח לשיפור פני החברה ואיכות החיים של בני אדם בכל רחבי העולם. 

ייעודה של קרן מנדל לתרום לחיזוקן של  חברות צודקות, סובלניות, מיטיבות ודמוקרטיות בארצות הברית ובישראל, ולשפר את איכות החיים בשתי המדינות.

קרן ג'ק, ג'וזף ומור​טון מנדל מתמקדת בתחומים אלו: פיתוח מנהיגות, ניהול מוסדות ללא-כוונת-רווח, מדעי הרוח, החיים היהודיים ומעורבות עירונית.
קראו עוד​ >>​​