חדשות ואירועים

במסגרת תוכנית ההמשך של יחידת בוגרי מנדל התקיים המפגש השלישי לבוגרי מחזור כ"ו

המפגש התמקד באתגרים שעמם מתמודדים הבוגרים עם חזרתם לשדה העשייה בתום לימודיהם בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית. הוא נפתח בסבב "היכן אני בעולם", ובמהלכו שיתפו הבוגרים את חבריהם ואת צוות היחידה בעשייתם המקצועית.

​במפגש דיברו שרונה בר-נס וד"ר יהודה מימרן על ההבדל בין אתגר טכני, המבטא בעיה שקיים עבורה פתרון, לבין אתגר הסתגלותי, הדורש למידה ויצירת ידע והבנה חדשים המכוננים שינויים במבנה ובאופן הפעולה של הארגון.

אחר כך התפצלו הבוגרים לשלוש קבוצות ולמדו מתודה של שיתוף עמיתים באתגר מקצועי. מודל הפרוטוקול להיוועצות יוצר הבניה של מסגרת התייעצות מוגדרת וקצובה בזמן, המחייבת את המשתתפים לדייק את שאלותיהם ולמקד את השיח אך ורק במידע הרלוונטי. המתודה מבוססת על ההנחה שהקבוצה היא משאב בעל ידע מקצועי התורם להזנה הדדית, ומאפשר לבחון את הסוגיה מנקודות מבט שונות ולהציע כיווני פעולה חדשים ופרשנות אחרת. את המפגש הובילו שרונה בר נס, ד"ר יהודה מימרן ואיילה בבלי מיחידת בוגרי מנדל.


במסגרת תוכנית ההמשך של יחידת בוגרי מנדל התקיים המפגש השלישי לבוגרי מחזור כו