חדשות ואירועים

סמינר בנושא עלייה, הגירה ופליטות – פברואר-אפריל 2017

הסמינר יאפשר לבוגרים היכרות מעמיקה עם סוגיית ההגירה ויפגיש אותם עם מומחים מישראל ומהעולם. במסגרת הסמינר יסיירו הבוגרים במקדוניה

ההגירה על כל היבטיה – תושבים השבים לארץ המוצא, עובדים זרים, פליטים ומבקשי מקלט – היא תופעה נפוצה בעידן הגלובלי, ונמצאת על סדר היום הציבורי והפוליטי של רוב המדינות הדמוקרטיות המבוססות בעולם, וישראל בכללן. הגירה היא לא רק שינוי מקום מגורים גאוגרפי, אלא גם מעבר בין-תרבותי המאופיין בשינויים דרסטיים בתחומים רבים בחייהם של המהגרים.

מדינת ישראל היא מדינת הגירה מיום הקמתה, ואף לפני כן. למפגש הבין-תרבותי בין תושבים ותיקים לעולים-מהגרים יש השלכות מרחיקות לכת על צביונם של החברה הישראלית ושל הממסד בישראל, וכן על היבטים הקשורים בחינוך, בתרבות, בתעסוקה ובפוליטיקה.

רבים מבוגרי מנדל נמצאים בחוד החנית של ממשקים עם עולים ומהגרים. כדי לאפשר לבוגרים היכרות עמוקה עם מאפייני תופעות העלייה וההגירה ועם הכלים העומדים לרשות אנשי המקצוע בבואם לעסוק בסוגיה זו, אנו מקיימים בין פברואר לאפריל 2017 סמינר אשר יבחן את הנושא ויאפשר תהליך למידה מעמיק. הסמינר נועד לתת מקום ומרחב ללמידה משותפת, שממנה כל משתתף יוכל לגבש את השינוי שהוא רוצה ליצור ואת הדרך שבה הוא רוצה להשפיע. הסמינר כולל כמה מפגשים עם מומחים מישראל ומהעולם, וכן סיור לימודי במקדוניה, שנעשתה בשנה האחרונה נקודת מעבר מרכזית עבור פליטי המלחמה מסוריה ומהגרים אחרים בדרכם למדינות אירופה.

הסמינר נפתח ב-13 בפברואר ביום עיון וסיור שהתמקד בבחינת סוגיית המהגרים והפליטים בישראל. המפגש כלל ביקור במתקן "חולות" שהקימה ממשלת ישראל לשהייתם של מסתננים אפריקאים מאריתריאה ומצפון סודן. ב"חולות" פגשנו את גנ"מ יעקב שלום, מנהל המרכז, ואת עו"ד ענבל משש, מנהלת פעילות רשות האוכלוסין וההגירה בחולות ובסהרונים, שהציגו את נקודת המבט של גורמי השלטון – משרד הפנים ושירות בתי הסוהר – כלפי הסוגיה. בהמשך פגשנו את ערן דורון, מנכ"ל מועצת רמת נגב ובוגר מחזור י"ד של בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, שסיפר על השלכותיו של המתקן על האזור. ערכנו סיור לאורך הגבול עם מצרים ופגשנו בניצנה נציגים של תושבי האזור, ומהם שמענו על האתגרים שמתקן חולות מזמן להם ועל פעילותם למען השוהים בו.

סמינר בנושא עלייה, הגירה ופליטות