חדשות ואירועים

"בונים שותפות" – מפגש ראשון עם עמיתי מחזור כ"ד

יחידת בוגרי מנדל ערכה קבלת פנים לעמיתי מחזור כ"ד של בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, המסיימים בימים אלו את לימודיהם

​המפגש "בונים שותפות", שנערך ב-26 ביוני, הוא המפגש הראשון במסגרת תכניות ההמשך לבוגרי מנדל הנערכות במתכונת קבוצתית ומבוססות על מחזור הלימודים. התכניות מבוססות על התפיסה שהיוועצות מקצועית בין עמיתים היא תשתית חיונית לבניית קהילה לומדת, ושבוגרים טריים עשויים להזדקק לסביבה תומכת בשלב השיבה לעבודה עם תום לימודיהם. התכניות כוללות הרצאות ודיונים קבוצתיים, והנחת העבודה שלהן היא שהלימודים בבית הספר יוצרים שיח ייחודי ומכונן בין בני כל מחזור – שיח ההופך את הקבוצה למשאב להמשך ההתפתחות המקצועית.

במפגש נערכה היכרות בקבוצות קטנות, ואחריה הוצגו יחידת הבוגרים, פעילותה וצוותה. לאחר מכן נערכה הסדנה "שותפויות מזווית בעלי עניין", העוסקת במיפוי ובניהול של הקשרים עם בעלי העניין בהקשר של כניסה לתפקיד חדש. מטרת הסדנה הייתה להעניק לעמיתים כלים וידע יישומי ליצירת שותפות ולהרחבת מעגלי ההשפעה שלהם. למפגש הוזמנו גם בוגרים ממחזורים אחרים, כדי לאפשר לבוגרים החדשים ללמוד מניסיונם ולנהל שיח מפרספקטיבות שונות וממרחק של זמן.


"בונים שותפות" – מפגש ראשון עם עמיתי מחזור כ"ד