חדשות ואירועים

לחלום עתיד: הכנס "BUDGET ZERO" של יחידת בוגרי מנדל יעסוק בדמותה של ישראל בשנת 2055

כמה פעמים אמרנו לעצמנו "לו רק יכולתנו להתחיל מחדש"? הכנס: "BUDGET ZERO", או "למה לא אוגנדה"? שתקיים יחידת בוגרי מנדל במאי 2020 מבוסס על רעיון ומודל שפיתחה ד"ר גרניט אלמוג-ברקת, מנהלת היחידה, ויזמין את קהילת בוגרי מנדל לעשות בדיוק את זה.

​יחידת בוגרי מנדל יוצרת אפשרויות ללמידה ולהתפתחות מקצועית עבור הבוגרים ופועלת בשלושה רבדים: פיתוח מקצועי אינדיבידואלי, תהליכי למידה קבוצתיים ופעילות ברובד הקהילתי. במוקד הפעילות ברובד הקהילתי עומד כנס מקצועי המתקיים אחת לתקופה ומוקדש לנושא משותף מרכזי. 

הכנס "BUDGET ZERO" יעסוק בחיזוי העתיד ובמרכזו תעמוד דמותה של ישראל בשנת 2055. במהלך הכנס יתמודדו בוגרי מנדל עם האתגר וההזדמנות לתכנן עתיד רצוי, משוחרר ממגבלות ומכבלים הנובעים מהחלטות עבר או מאילוצי הווה. חברי קהילת הבוגרים יוזמנו לחשוב מחדש על מאפייניו של החינוך הרצוי ועל דמות החברה שבה אנו שואפים לחיות, וביחד לצייר תמונת עתיד ראויה.

את מתודת החשיבה שאלה ד"ר גרניט אלמוג-ברקת מעולם הכלכלה והיא מתבססת על העיקרון של "תקצוב על בסיס אפס" ("BUDGET ZERO"). כלומר, לא עוד התנהלות אינרטית המניחה שהמצב הנוכחי חייב להימשך, וכי לתוכניות הקיימות עדיפות על פני תכניות חדשות. כעת, כל בחירה והחלטה נדרשות להצדיק את עצמן מהרמה היסודית ביותר. מצב זה מחייב בירור ערכי וקביעת סדרי עדיפויות חדשים, או אשרור של אלה הקיימים. מסגרת מושגית חדשה זו מחייבת בהכרח לבחון מחדש את המטרות והיעדים, להצדיק אותם ולמצוא חלופות מעודכנות להשגתם, ובו בזמן מאפשרת להשתחרר מתפיסות שגויות ומקיבעון מחשבתי.

במסגרת הכנס ייחשפו המשתתפים למודלים חדשניים של חשיבת עתיד ושל תכנון אסטרטגי, יבנו יחד את החברה והחינוך האידיאליים בעיניהם ויעסקו בשאלות הפרקטיות בדבר המהלכים הנדרשים כיום כדי להגשים את החלום ולהפוך אותו למציאות. בוגרי מנדל יעשו זאת תוך הכרת גישות מנהיגותיות ושיטות ניהול מעולמות נוספים ויתמקדו בארבע דיסציפלינות מרכזיות: רפואה, דמוגרפיה, טכנולוגיה ושלטון מקומי. 

ב-4 וב-5 ביוני 2019 מתקיים ביחידת הבוגרים סמינר שהוא אבן דרך ראשונה בתהליך הלמידה לקראת הכנס. הסמינר: "מבט לעתיד: חינוך, רפואה ומה שביניהם" מתמקד בהתפתחויות ובשינויים המתחוללים בעולם הרפואה ובלמידת תהליכים אלו במטרה ללמוד מהם ולשפר את עולמות החינוך והחברה. 

ד"ר גרניט אלמוג-ברקת, שפיתחה את רציונל הכנס, הזמינה את ראלף שניידרמן, פרופ' לרפואה ומנהל המרכז לרפואה מותאמת אישית באוניברסיטת דיוק שבארה"ב, להיות שותף לתהליך הלמידה הראשון, העוסק בעולם הרפואה. המרכז שפרופ' שניידרמן מנהל מתמקד בפיתוח תפיסה חדשה וגישות חדשות לטיפול רפואי. פרופ' שניידרמן הוא איש מקצוע בעל שיעור קומה שזכה בפרסים רבים על תרומתו לשיפור איכות הטיפול הרפואי והיה בין הראשונים שחזו וביטאו את הצורך לשנות את אופי הטיפול הרפואי העכשווי המתמקד בטיפול במגיפות, לטיפול פרואקטיבי המתרכז בכל מטופל באופן אישי.