--%>
 מפגש בוגרים - צילום: סימנים הפקות

מרחב האפשרויות


דרך מנדל – מרחב של אפשרויות למידה, עשייה ושיתופי פעולה


דרך מנדל היא מסע חיים ערכי ומקצועי של בוגרות ובוגרי מנדל – מנהיגות ומנהיגים בתחומי החינוך, החברה והתרבות. המסע בדרך מנדל מתחיל עם הכניסה לתוכניות ההכשרה של הקרן ונמשך לאורך החיים המקצועיים, כבוגרות ובוגרים העוסקים בפעילות מחוללת שינוי בחברה הישראלית. אנו מזמינים אתכן ואתכם להמשיך ללכת בדרך מנדל – לשאול שאלות גדולות, לפגוש שותפות ושותפים לדרך, ללמוד ולעשות יחד לטובת יצירת שינוי עמוק יותר ובר-קיימא.

הדרך היא סך כל ההולכות וההולכים בה, והיא גם האופן שבו עושים את הדברים במנדל – לעומק, ביסודיות, בשיקול דעת, עם האנשים הטובים ביותר ובתנועה מתמדת בין עשייה ללמידה, בין עולם המעשה לעולם המחשבה.

יחידת בוגרות ובוגרי מנדל היא חוליה נוספת בדרך מנדל. משימתה כפולה: לסייע לבוגרות ולבוגרים להתמודד עם אתגרים והזדמנויות המונחים על שולחנות העבודה שלהם, ולדאוג להמשך הפיתוח שלהם כנשות ואנשי מקצוע מעולים, מעודכנים ובקיאים בתחומם. מרחב האפשרויות המוצע לבוגרות ולבוגרים נותן ביטוי לשתי המשימות האלה ומשקף את תפיסתנו העקרונית אשר למנהיגות כאינטלקטואליות מגשימה, שאבני היסוד שלה הם למידה, עשייה, יוזמה ושיתופי פעולה.

אינטלקטואליות מגשימה באה לידי ביטוי בתנועה מתמדת בין רעיונות לפעולות; בחיפוש אחר הקשר בין המעשה היומיומי לבין היבטיו הגדולים, העקרוניים והפילוסופיים; בהתמצאות ברזי הרזים של השדה המקצועי, ולמידה מתמשכת שלו; ולבסוף, ביכולת לשלב כוחות ולחתור לשינוי באמצעות שיתופי פעולה.

מרחב האפשרויות מציע מגוון מסלולים ותהליכים שמביאים לידי ביטוי את תפיסת המנהיגות הזו. כל אחד מהם ממוקם בנקודה אחרת על הצירים שבין למידה לפעולה; בין האישי לקבוצתי; בין היוזמה מלמטה ליוזמה מלמעלה; ובין קהל יעד מסוים לכלל הקהילה. התכנים שבהם בחרנו לעסוק השנה מביאים לידי ביטוי סוגיות יסוד המעסיקות רבות ורבים בקהילה, בהן אי-שוויון בחינוך, קיטוב חברתי ומשבר האקלים. לצד נושאים אלו אנו מציעים מסגרות לליווי ותמיכה בסוגיות ובתכנים שיעלו מלמטה, ביוזמת הבוגרות והבוגרים.

מרחב האפשרויות הוא מרחב של ניסוי וטעייה. גרסתו הנוכחית נובעת במידה רבה מעשרות רבות של שיחות עם בוגרות ובוגרים אשר שיתפו אותנו בצרכים, ברצונות ובחלומות. אנו יוצאים כעת לדרך לשנת הרצה של הרפתקה ולמידה משותפת.

לבסוף, מערכת היחסים שנרצה לכונן בין היחידה לבין הקהילה, ובתוך הקהילה פנימה, היא מערכת יחסים של הדדיות וצמיחה משותפת. הבוגרות והבוגרים הם בעינינו משאב יקר ערך של ניסיון, ידע ומומחיות, ואנו מאמינים כי כוחה של קהילה נמדד בנכונות של חבריה לסייע, לתמוך, לשתף ולפעול יחד.