מפגש בוגרים - צילום: סימנים הפקות

ערוצי פעולה

הפעולות שלנו

יחידת בוגרות ובוגרי מנדל מסייעת לבוגרות ולבוגרים להתמודד עם אתגרים שהם נתקלים בהם ולנצל הזדמנויות הנקרות בדרכם. היחידה מאפשרת את המשך הלמידה ומסייעת באמצעות ליווי תהליכים ופעולות שהבוגרות והבוגרים יוזמים או מובילים. כדי לממש את משימתה, היחידה מציעה מגוון רחב של פעולות לפיתוח אישי, אינטלקטואלי ומקצועי, לצד הזדמנויות לפגוש את חברות וחברי הקהילה, ליזום פעולות משותפות ולהכפיל כוח באמצעות הרחבת הרשת המקצועית.

מרחב אפשרויות ללמידה ולעשייה

מרחב האפשרויות הוא תרגומה של תפיסת המנהיגות שלנו מהלכה למעשה, והוא מאגד את כלל תהליכי הלמידה והעשייה שהיחידה מציעה לבוגרים ולבוגרות. המרחב מכיל הן מפגשי למידה חד-פעמיים המיועדים לכלל הקהילה, והן קבוצות הפועלות באופן רצוף ומובנה להובלת שינוי במציאות. כמו כן, המרחב משלב בין תהליכים המציעים העמקה ועשייה בתחומים מוגדרים מראש – למשל אי-שוויון בחינוך, תאוריות של הובלת שינוי, החברה הדיגיטלית – לבין תהליכים המציעים מסגרת, למשל קבוצות מעשה, סטודיו, מאיץ חברתי. מסגרות אלו הבוגרות והבוגרים מוזמנים למלא באתגרים ובבעיות מעולמם שלהם.

המגוון של מרחב האפשרויות משקף את הצרכים המרובים של חברי וחברות הקהילה, ומבוסס על ההכרה שאלו מצויים במקומות שונים בתהליך ההתפתחות שלהם כמנהיגות ומנהיגים, וזקוקים למענים מסוגים שונים בזמנים שונים.

סוגי אפשרויות לדוגמה:

קבוצת מעשה

קבוצת למידה ופעולה שמטרתה לקדם עשייה משותפת בתחום הבוער לחבריה. קבוצת מעשה מתגבשת ביוזמה של בוגרת או בוגר, ביוזמה קבוצתית או ביוזמת היחידה – על-פי הצרכים העולים מהשטח. המניע ליצירת הקבוצה יכול להיות מעשה מוגדר או בעיה שהקבוצה רוצה לפתח לה פתרון יחד. היחידה מסייעת לקבוצות אלו בהנחיה, במתן כלים, בהנגשת ידע ומומחיות, בכלים ובשיטות פעולה. 

קבוצות המעשה הפעילות כיום: הפחתת האלימות בחברה הערבית; מגדר; תנאי העסקה של עובדות ועובדי הוראה; בריאות הנפש בחברה החרדית; בני ובנות נוער בסיכון בחברה הערבית. 


מעבדת אימפקט

הבעיות החברתיות הגדולות הן מורכבות ועיקשות. לכן, כל חתירה לשינוי המציאות מחייבת שיתוף פעולה בין-מקצועי ובין-תחומי. מעבדת אימפקט שואפת להוביל שינוי באמצעות קבוצה של בוגרות ובוגרים המתמקדים בבעיה משותפת ומעוניינים לעבוד יחד כדי לפתח כיווני עשייה חדשים. בכוחן של מעבדות חברתיות להשפיע על דעת הקהל בנושאים בעלי עניין ציבורי רב; להשפיע על החלטות המתקבלות בדרגים הגבוהים; להציג מודלים מוכחים להתמודדות עם בעיות חברתיות סבוכות; ולתרום תרומה ניכרת להתקדמות לעבר יעדים חברתיים מוחשיים.

מעבדת אימפקט בנושא אי-שוויון בחינוך פעילה מאז ינואר 2021. המעבדה שואפת לסייע לבוגרות ולבוגרים לפתח ידע יישומי מועיל לשם צמצום פערי הזדמנויות בחינוך, לבדוק ולתקף אותו במסגרת המעבדה ולאחר מכן להפיצו בקרב אנשי ונשות חינוך.

רוח המעשה: למידה עם סגל מנדל

בוגרות ובוגרים רבים נושאים עמם צידה רוחנית ואינטלקטואלית מתקופת לימודיהם בתוכניות ההכשרה. עבור רבים מהם, המפגשים עם אנשי הסגל היו מפגשים משני חיים ומקור לידע, למחשבות חדשות ואחרות ולהשראה הנמשכת הרבה מעבר לסיום הלימודים. סדרת "רוח המעשה" מאפשרת לשוב ולהיפגש עם אנשי הסגל, להרחיב אופקים ולהמשיך לשאול שאלות גדולות – מקצועיות ואישיות.


הרשת המקצועית

הרשת המקצועית היא מעין מנוע חיפוש פנים-קהילתי ומאגדת את פרטיהם של כלל בוגרות ובוגרי תוכניות הקרן שביקשו להיות חלק ממנה. הרשת מאפשרת לאתר בוגרות ובוגרים על-פי מגוון חתכי חיפוש (למשל: שם, שנת סיום התוכנית, תחומי מומחיות, אזורי פעולה) וכן ליצור עמם קשר במגוון ערוצים. מטרתה של הרשת המקצועית להרחיב את אפשרויות שיתוף הפעולה בין חברי קהילה על בסיס מקצועי.


המנדליסט – המגזין המקוון של בוגרות ובוגרי מנדל

"המנדליסט" הוא במה לחשיבה, לדיון ולהצגת העשייה המגוונת והרבה של בוגרות ובוגרי הקרן. הוא שואף להציע סדר יום אחר, דורש ומאתגר, על חינוך, חברה, תרבות ומה שביניהם. המגזין מבוסס על עולמות התוכן של הבוגרים והבוגרות ועל הרצון והנכונות שלהם לשתף במעשים, באתגרים ובהצלחות, ולפעול יחד כקהילה תומכת ומובילה שינוי. "המנדליסט" יעלה לאוויר בקרוב ויהיה פתוח לקריאה לציבור הרחב.הגשת בקשה לשימוש במתקני קרן מנדל-ישראל


יחידת בוגרות ובוגרי מנדל רואה חשיבות בקיום אירועים נבחרים של הבוגרים והבוגרות בבניין הקרן. האירועים יכולים לחבר בין בוגרים ותהליכים המתקיימים בשטח לבין סגל הקרן ועמיתיה, ולמנף את האימפקט של הבוגרים בשדה שבו הם פועלים. לפרטים >>יחידת בוגרות ובוגרי מנדל מחויבת לשוויון הזדמנויות לכול. אם יש צורך בהנגשות כלשהן, אפשר לפנות לרכזת היחידה, גלית כהן gcohen@mandel.org.il​​​


 

צוות יחידת הבוגרים

"אתם ואתן, בוגרי ובוגרות תוכניות המנהיגות שלנו, עושים את העבודה בשמי, ואתם עושים עבודה מופלאה".— מורטון מנדל