הרובד האישי

התהליכים ברובד זה הם מפגשי ייעוץ, כחלק מתהליכי הפיתוח המקצועי-אינדיבידואלי של בוגרי תכניות מנדל השונות. תהליכים אלו פוּתחו עבור בוגרים הזקוקים לתמיכה ממוקדת באתגרים חינוכיים, חברתיים וניהוליים שעמם הם מתמודדים בדרך למימוש חזונם. מטרת הייעוץ לצייד את הבוגר בכלים שיסייעו לו במהלך חייו המקצועיים בהווה ובעתיד.


ליווי על ידי אחד מהיועצים המומחים של היחידה 

הייעוץ האישי הוא חלק מתהליך הפיתוח המקצועי של בוגרי תכניות מנדל, הנותן מענה לאתגרים המקצועיים האישיים של הבוגרים. להמשך


ייעוץ בשדה עשייתו של הבוגר 

הייעוץ בשדה ניתן לבוגר על ידי פרופ' חיים אדלר, חתן פרס ישראל לחינוך, אליו מצטרפים חברי היחידה, או על ידי יועצים או מומחים בכירים מהארץ ומחו"ל, השייכים לקהילת מנדל הרחבה. להמשך


ייעוץ על ידי בוגרי מנדל ומומחי היחידה במסגרת קונסיליום 

מודל הקונסיליום נבנה מתוך רצון לתת לבוגרים מענה מקצועי בזמן אמת, והוא נושא אופי של סיעור מוחות, אשר לעתים נוספים לו רכיבי ייעוץ לפני האירוע ואחריו. להמשך


שותפויות עם בוגרים 

השותפות עם בוגרי תכניות מנדל השונות היא אחד היסודות החשובים בעבודת היחידה.​ להמשך​


 

​ ​