הרובד האישי

ייעוץ אישי – ייעוץ בשדה עשייתו של הבוגר

הייעוץ בשדה ניתן לבוגר על ידי פרופ' חיים אדלר, חתן פרס ישראל לחינוך, אליו מצטרפים חברי היחידה, או על ידי יועצים או מומחים בכירים מהארץ ומחו"ל, השייכים לקהילת מנדל הרחבה.


ייחודו בכך שהוא מתרחש בשדה הפעולה של הבוגר, ובצד זאת מתמקד בבוגר עצמו ובחשיבה משותפת על אודות פיתוחו המקצועי.

הייעוץ בשדה מאפשר לבוגר להיוועץ בנוגע לאתגרים המקצועיים העומדים לפניו, על רקע היכרות קרובה יותר עם הארגון ועם סביבת עבודתו של הבוגר. הייעוץ מתווה קשר ברור בין פיתוחו המקצועי של הבוגר ובין פעילויות יחידת הבוגרים: הוא מגשר בין ההתרחשויות ביחידת הבוגרים לבין הידע והאתגרים המקצועיים המצויים בשדה אצל בוגרי מנדל; מגדיל במידה רבה את הזדמנויות הרישות בין הבוגרים סביב אתגרים מקצועיים משותפים; ומאגד ידע מקצועי לטובת בוגרים אחרים ולטובת פעילות יחידת הבוגרים.

בשנתיים האחרונות מוּסד מודל זה, והוא כולל כעת כמה שלבים: תהליך מקדים, שבו מוגדרות שאלות המפתח לייעוץ ונערכת היכרות ראשונית עם הבוגר ועם הארגון; קיום פגישה שמטרתה להעלות את שאלות המפתח הניצבות על סדר יומו של הבוגר; תהליך מסכם ותיעוד הידע.

​ בקביעת הייעוץ בשדה ניתנת עדיפות לבוגרים הנמצאים בעיצומו של תהליך שינוי מקצועי או לכאלה העומדים לפניו.