הרובד האישי

ייעוץ אישי – ייעוץ על ידי בוגרי מנדל ומומחי היחידה במסגרת קונסיליום

מודל הקונסיליום נבנה מתוך רצון לתת לבוגרים מענה מקצועי בזמן אמת, והוא נושא אופי של סיעור מוחות, אשר לעתים נוספים לו רכיבי ייעוץ לפני האירוע ואחריו.


תהליכי קונסיליום עוסקים בעיקר בנושאים אלו: משבר ארגוני, סוגיית התפתחות קריירה, בחינת רעיון יזמי חדש ובחינה של יישום רעיון קיים. לחלק מתהליכי הקונסיליום מוזמנים בוגרים שיש להם היכולת לתרום לתהליך הייעוץ.​