הרובד האישי

ייעוץ אישי – ליווי על ידי אחד מהיועצים המומחים של היחידה

הייעוץ האישי הוא חלק מתהליך הפיתוח המקצועי של בוגרי תכניות מנדל, הנותן מענה לאתגרים המקצועיים האישיים של הבוגרים.


אפיק זה פוּתח עבור בוגרים הזקוקים לתמיכה ממוקדת באתגרים חינוכיים, חברתיים וניהוליים שעמם הם מתמודדים בדרך למימוש חזונם.

הייעוץ הוא אישי ומכוון לצייד את הבוגר בכלים שיסייעו לו במהלך חייו המקצועיים בהווה ובעתיד בנושאים כגון: בירור חזון בצומת קריירה; ליווי בכניסה לתפקיד; פיתוח קריירה; סוגיות ניהוליות; יזמוּת חינוכית וחברתית.

כל בקשה לייעוץ אישי שמגיש בוגר נבחנת לגופה על-ידי ועדת ייעוץ מקצועית המתכנסת ארבע פעמים בשנה.

ההחלטות בנושאי הייעוץ והיקף התהליכים מתקבלות על-פי קריטריונים קבועים ושקופים.

הרכב הוועדה: נציג יחידת הבוגרים; מנהלת יחידת הבוגרים או נציג מטעמה; בוגר בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית או בוגר תכנית עמיתי ירושלים; יועץ ממאגר היועצים של יחידת הבוגרים; נציג מעולם העשייה החינוכית או החברתית; ומרכז הוועדה מטעם יחידת הבוגרים.

מסלולי הייעוץ האישי

ייעוץ רגיל – היקף השעות לייעוץ אישי נקבע על-ידי ועדת הייעוץ.
  • המסלול הרגיל היקפו עד 15 שעות בנושאים דוגמת גיבוש מסלול או מוקד מקצועי.
  • המסלול האינטנסיבי היקפו עד ​30 שעות, והוא עוסק בנושאים דוגמת התמודדות עם כניסה לתפקיד חדש. 
  • המסלול הארוך היקפו מעל 30 שעות, והוא ייעוץ לליווי בתהליך ממושך.
את בקשת הייעוץ יש להגיש על גבי טופס ייעודי עד שבוע לפני מועד כינוס הוועדה
להגשת בקשה לייעוץ לחץ/י כאן.

 

ייעוץ דחוף – במקרים מיוחדים, כאשר אי-אפשר להמתין להתכנסות הוועדה, ישנה אפשרות לפנות למנהלת היחידה בבקשה לקבלת סל ייעוץ קטן, עד 6 שעות, המספק מענה נקודתי לצורך מידי. להגשת בקשה לייעוץ דחוף לחץ/י כאן.

ייעוץ בהכנה למכרז – בוגרים המתמודדים במכרז לתפקיד חדש יכולים לפנות למנהלת היחידה בבקשה לקבל ייעוץ נקודתי וממוקד בהיקף של עד 3 שעות. להגשת בקשה להכנה למכרז לחץ/י כאן​.