​​​

הרובד הקבוצתי

​התהליכים ברובד הקבוצתי הם תהליכי למידה קבוצתיים, המיועדים לתת מענה לאתגרים מקצועיים ולמציאות המשתנה בשדות החינוך והחברה. הפעילות ברובד זה מבוססת על ההנחה שקהילת מנדל היא קבוצה שקיימים בה ידע ומומחיות אשר עשויים לשמש משאב להתפתחות מקצועית. הפעילות מתקיימת בתחומי תוכן נבחרים שבהם לתהליך הקבוצתי אפקטיביות רבה יותר וכן ערך מוסף ייחודי.


Courses, study days and workshops ​

תחום זה מתמקד בפיתוח תהליכי למידה קבוצתיים, המיועדים לתת מענה לאתגרים מקצועיים שהבוגרים מתמודדים עמם, לצרכים המשתנים ולמציאות המשתנה בשדות החינוך והחברה. הפעילויות ברובד זה נערכות לאורך כל השנה, במקומות שונים, על-פי המטרות ותוך מתן הכלים הדרושים למנהיגים ולמנהלים למנף את יכולתם ולהרחיב את מעגלי השפעתם. קרא עוד​


The learning Mandel community: Continuation programs 

תכניות ההמשך מושתתות על ההנחה שקבוצת העמיתים (המחזור) היא משאב, ושהידע המקצועי של בוגרי מנדל, הפועלים בתחומים שונים, תורם להזנה הדדית. קרא עוד


Seminars in collaboration with academic organizations worldwide 

סמינרים אלו, עם הוגים, עם חוקרים ועם אנשי עשייה מומחים מן העולם, מוקדשים לנושאים רב-תחומיים ומאפשרים חשיפה לנקודות מבט גלובליות מגוונות. קרא עוד


Graduates host 

ב​וגרים רבים מעוניינים ללמוד מן השפע המקצועי, הרעיוני והיזמי המצוי בקרב קהילת מנדל, ואף שמחים לשתף בוגרים אחרים בעשייתם. במסגרת זו מארח הבוגר את המתעניינים מקרב קהילת מנדל לסיור ולדיון בסוגיה מקצועית בעלת עניין לרבים.​ קרא עוד


Partnerships with Israeli and international experts 

יחידת הבוגרים יוצרת שותפויות אקדמיות ומקצועיות עם מרצים ועם אנשי מקצוע מן השורה הראשונה בעולם. קרא עוד


Encounters with policy makers and opinion leaders 

יחידת הבוגרים מַבנה מרחב, מקום וזמן לשיח פורמלי ולא פורמלי, לדיון מעמיק ולחשיבה פילוסופית של הבוגרים בינם לבין עצמם ובינם לבין קובעי מדיניות ומובילי שיח – דמויות מרכזיות המשפיעות על השיח הציבורי קרא עוד


Roundtables – A platform to explore a subject on the social/educational agenda 

פעילות זו מספקת לעמיתים ולבוגרים במה להתמודדות עם סוגיות חינוכיות וחברתיות העומדות על סדר היום של החברה והחינוך בישראל. ​ קרא עוד

 


 

​​​