הרובד הקבוצתי

שולחנות עגולים - במה לחקר נושא שעל סדר היום

שולחנות עגולים - במה לחקר נושא שעל סדר היום

פעילות זו מספקת לעמיתים ולבוגרים במה להתמודדות עם סוגיות חינוכיות וחברתיות העומדות על סדר היום של החברה והחינוך בישראל.

התהליך מעניק אפשרויות ללמידה, לפיתוח מיומנויות ולחבירה אל אנשי אקדמיה ושטח בולטים ואל מוסדות וארגונים מובילים. התהליך מכוּון ליצירת תוצר מקצועי כלשהו, דוגמת מסמך מדיניות או יום עיון המובל על-ידי בוגרים בשיתוף יחידת הבוגרים.

בין הנושאים שנדונו בשולחנות עגולים:

  • חינוך לזהות יהודית
  • החינוך המקצועי-טכנולוגי
  • מנהיגות נוער
  • ערכים יהודיים במדיניות ציבורית
  • יחסי ממסד-מגזר שלישי
  • מנהיגות דתית רוחנית
  • החינוך לדמוקרטיה
  • הכשרה מקצועית ותעסוקה לאנשים עם מוגבלות