​​​

הרובד הקהילתי

הפעילות ברובד זה מבטאת את כוחה של קהילת מנדל כולה במינוף הידע והכלים של פרטים וקבוצות בה לצורך חיזוקה של קהילת המעשה. במוקד הפעילות ברובד הקהילתי עומד כנס מקצועי המתקיים אחת לתקופה ומוקדש לנושא משותף מרכזי.

כנסי מנדל לחינוך ולחברה מאפשרים למידה אינטנסיבית בנושאים הנוגעים לניהול, למנהיגות ולזהות מקצועית. ייחודם של הכנסים הללו בהיותם פרי של עשייה אקטיבית של כלל השותפים – בוגרים ומומחים – הן בעיצוב התכנים והן בהבניית הכנס כמסגרת ללמידה מתמשכת לפניו, במהלכו ולאחריו. ממצאי תהליכי ההערכה וכן הדיאלוג עם הבוגרים עוררו חשיבה מחודשת בדבר מבנה כנס הבוגרים, והביאו לידי יצירת מודל עבודה חדש הנותן מענה לאתגרים המרכזיים בחייהם המקצועיים של הבוגרים. מודל זה כולל ניתוח, באמצעות שיתוף פעולה עם מומחים מובילים מהארץ ומחו"ל, של מקרי בוחן ייחודיים מתוך קהילת מנדל. כמו כן, תוצרי התהליכים האלה הם ידע וכלים שיש בהם כדי להועיל לכלל חברי הקהילה.

ברובד הקהילתי מתקיימות גם פעילויות המתמקדות בקהילות מעשה: קבוצות של בוגרים החולקות רצון לקדם ולייעל את הפרקטיקה המשותפת שלהם באמצעות שיתוף בידע, רישות, ייעוץ הדדי, ביקורים בשדה ועוד. בוגרים מוזמנים ליזום ולהוביל את הקמתן של קהילות מעשה הממוקדות בתחומי עשייה כגון: פיקוח, ניהול החינוך ברשויות מקומיות, או כל תחום אחר המשותף לבוגרי מנדל.מנהיגות תחילה  

מנהיגות תחילה

כנס בוגרי בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית 2015


זהות מקצועית  

זהות מקצועית

כנס בוגרי מנדל לחינוך וחברה 2011


מנהיגים משנים  

מנהיגים משנים

כנס בוגרי מנדל לחינוך וחברה 2010


60 שנות חינוך בישראל  

60 שנות חינוך בישראל: עבור, הווה ועתיד

כנס בוגרי מנדל לחינוך וחברה 2008 ​