תמי ישראלי

מחזור י"ז, שנת סיום 2010
ראש מרכז לוין קיפניס לספרות ילדים, מכללת לוינסקי לחינוך

החזרה למדעי הרוח ממד חומרי וממשי, בראש ובראשונה על ידי התייחסות ראשונה מסוגה לספר האובייקט של מדעי הרוח על רקע התנאים הספציפיים של ייצורו, מֵעוּנוֹ והפצתו בישראל של שנות האלפיים.