תופאחה סאבה

מחזור ה', שנת סיום 1998
מרצה בחוג לחינוך ויועצת לסטודנטים ערבים, המכללה האקדמית תל-חי למדע, סביבה וחברה

ייצור מודל של אקדמיה רב-תרבותית בישראל, אגב הדגשת המגזר הערבי-יהודי, תוך כדי התייחסות לתהליכי חינוך המחזקים מודעות אזרחית והתבססות על שוויון ודמוקרטיה.