תומר בוהדנה

מחזור כ', שנת סיום 2013
מייסד ומנהל, דארנא-קהילה חינוכית שיקומית לנוער

הקמת מסגרת שתסייע לנוער במצבי סיכון ומצוקה בישראל להיחלץ ממצבם. המסגרת תושתת על תפיסה חינוכית שיקומית כוללת ברוח קהילתית, המאפשרת תפיסת זהות אישית ויכולת להאמין בתפיסת עתיד חיובית כלפי עצמי וכלפי הסביבה.