שרית אלנבוגן

מחזור י"ג, שנת סיום 2006
מנהלת פיתוח ארגוני ומנהלת היחידה ללמידה מהצלחות וללמידה מתמשכת במערכות חברתיות, מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל

תרומה לסולידריות בחברה הישראלית באמצעות חיזוק מסגרות השתייכות קהילתיות למרב הקבוצות, הקהילות והיחידים בה. שמירת מקום מיוחד לצעירים כמקדמי החזון.