שרונה קדושאי בר-נס

מחזור ט"ז, שנת סיום 2009
חברת צוות בכירה, יחידת בוגרי מנדל, קרן מנדל-ישראל

יצירת איכות חיים טובה יותר לאזרחי המדינה ואפשרויות למוביליות חברתית על ידי פיתוח מערכות ציבוריות איכותיות ואפקטיביות המקודמות על ידי מנהיגות רב מערכתית ומקצועית