שרונה בר-נס

מחזור ט"ז, שנת סיום 2009
יועצת ומנחה בתחום פיתוח מקצועי וארגוני, דירקטורית מטעם רשות החברות, נבחרת 2017

עשייה לשם יצירת איכות חיים גבוהה יותר וקידום מוביליות חברתית, באמצעות מיטוב המערכות הציבוריות והבניית מנהיגות רב מערכתית ומקצועית