שרה רובינשטיין

מחזור א', שנת סיום 1994
לשעבר מפקחת ארצית על הנחלת הלשון העברית, האגף לחינוך מבוגרים, משרד החינוך

בניית מרכזי דעת אינטגרטיביים בפריפריה החברתית בכל רחבי הארץ והפיכתם למרחבי למידה משמעותית. העצמה אישית ליחידים ולקהלים רבים של נשים וגברים.