שרה קרמר

מחזור י"א, שנת סיום 2004
ראש המחלקה לקשרי חוץ ופתוח משאבים, המכללה האקדמית בית ברל

יצירת חברה ישראלית המכבדת את כל אזרחיה ומעניקה להם מקום ברוח מגילת העצמאות: "תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה… תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין".