שמעון אדלר, ז''ל

מחזור א', שנת סיום 1994
דיקן עמיתים וחבר סגל, בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, קרן מנדל-ישראל

כמחנך: להקשיב היטב לילד ולכוון עצמי אליו באופן שיגלה בתוכו ומתוכו את כישרונותיו, כך שלבסוף יראה הצלחה במאמציו. כמנהל: להיות שותף בבניית מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית, מקום שיהווה לא רק המשך לחייו של העם היהודי, אלא יהא השיא בהתפתחותו. גם אטם הדרך רוויה קונפליקטים, אין לוותר על המתחים אלא להכילם ולאחדם.