שמואל חיים פפנהיים

מחזור כ"ג, שנת סיום 2016
במעבר,

פיתוח מודל של בית ספר ראלי-חרדי, במטרה להחזיר את החינוך החרדי הרב-גוני, ובייחוד את המורשת הייקית של שילוב קודש וחול על טהרת הקודש – שיטת הרש"ר הירש – וקידום חינוך חרדי-מסורתי אדוק עם קִדמה פדגוגית ליברלית.