שימרית ברדה

מחזור כ"ד, שנת סיום 2017
ראש תחום חינוך, המרכז היישומי לפסיכולוגיה של שינוי חברתי, בי"ס ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי, הרצליה

עיצוב חברה סולידרית ומכילה באמצעות הובלת תהליכי עומק המשלבים בין מחקר לעולם המעשה, והטמעתם בשדה החינוך כבסיס לחינוך לשותפות בין קבוצות בחברה בישראל.