שימרית ברדה

מחזור כ"ד, שנת סיום 2017
ראש תחום חינוך, המרכז היישומי לפסיכולוגיה של שינוי חברתי , בי"ס ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי, הרצליה

עיצוב חברה סולידרית ומכילה באמצעות הובלת תהליכי עומק המשלבים בין מחקר לעולם המעשה, והטמעתם בשדה החינוך כבסיס לחינוך לשותפות בין קבוצות בחברה בישראל.