רנא פאהום

מחזור כ"א, שנת סיום 2014
מפקחת כוללת בבתי הספר היסודיים במזרח ירושלים, משרד החינוך

קידום חינוך המתבסס על התפתחות מקצועית מתמדת המאפשרת ללמוד מידע קיים וליצור ידע חדש. טיפוח מערכת חינוכית הרואה את הפוטנציאל הטמון בכל ילד או ילדה ומחויבת למימוש אופטימלי של הפוטנציאל האנושי, החינוכי והערכי.