רינת פורת

מחזור כ"ב, שנת סיום 2015
מנהלת תחום מדעי החיים, הקרן הלאומית למדעים

חיזוק המצוינות המדעית בישראל והנגשת הישגי המחקר המדעי לכלל הציבור בישראל.