רינה אידן

מחזור ו', שנת סיום 1999
מרצה, החוג ללימודי ארץ ישראל, המכללה האקדמית בית ברל

הקמת מרכז חשיבה, פיתוח והכשרה למרחב הכפרי בישראל על משאבי הקרקע וההון האנושי שבקרבו, בנושאי ארגון הכפר ומוסדותיו, תעסוקת המתיישבים, הבניית קהילה ושמירה על הסביבה תוך כדי פיתוח בר-קיימא.