רחל שליטא

מחזור ד', שנת סיום 1997
לשעבר ראש התמחות - הדימוי החזותי בחינוך ובתרבות, מכון מופ"ת

הפיכת החינוך החזותי והאוריינות החזותית לכלים שגורים במערכת החינוך כדי להתאים את המעשה החינוכי לאלף השלישי המאופיין, בין השאר, בריבוי טקסטים חזותיים. כל זאת בלי לגרוע מאיכותו של החינוך לכתיבה ולקריאה.