רות קנולר לוי

מחזור ט"ז, שנת סיום 2009
מנהלת אגף תכנים, תוכניות, הכשרה והשתלמויות, משרד החינוך

יצירת מרחבי למידה משמעותיים להתפתחות מקצועית, עבור בעלי תפקידים במסגרות החינוך הבלתי פורמלי וקידום החינוך החברתי-ערכי בישראל.