רות קבסה-אברמזון

מחזור י"ז, שנת סיום 2010
מנכ"לית, עמותת שערים

העמקת הזהות היהודית-דמוקרטית של מדינת ישראל והחברה בישראל, באמצעות חיזוק מנגנוני המשילות של המדינה.