רוני הרניק

מחזור י"א, שנת סיום 2004
מנהל, ביה"ס הדמוקרטי ע"ש נדב במודיעין

הקמת מערכת חינוך אשר תקבל אחריות לחברה ותעודד פלורליזם, דמוקרטיה וסובלנות בקרב תושביה.