רונית עמיאל גרבי

מחזור ט"ו, שנת סיום 2008
לשעבר פרקליטת מחוז המרכז, פרקליטות המדינה, משרד המשפטים

שמירה על שלטון החוק, על שוויון בפני החוק, על פרקליטות מקצועית, הגונה, אפקטיבית, נגישה ומוערכת.