רויטל עמירן

מחזור י"ט, שנת סיום 2012
עיתונאית, מעריב

תרבות פוליטית ביקורתית וסובלנית שיש בכוחה לדון באופן מושכל באתגרי החברה הישראלית ולהכיל את ריבוי הקולות הקיים בה. תרבות פוליטית שתהא מבוססת על יסודות הומניים ותדגיש את ממד השפה ופיתוח שיח ציבורי מעמיק.