רויטל יהלום

מחזור כ', שנת סיום 2013
מנהלת פדגוגית ארצית בתוכנית "חלוץ חינוכי" ומנהלת "חלוץ צפון", המכון לחינוך דמוקרטי

הובלת תהליכי שינוי במערכת החינוך מתוך תפיסה הומניסטית עמוקה, קידום תרבות דמוקרטית וחוויה אקטיביסטית של אדם בעולם. כל זאת באמצעות יצירה חדשה ורב-ממדית של חינוך ראוי ועתיד טוב יותר.