רויטל יהלום חכמוב

מחזור כ', שנת סיום 2013
חברת סגל אורח, מרכז מנדל למנהיגות בצפון, קרן מנדל-ישראל

הובלת תהליכי שינוי במערכת החינוך מתוך תפיסה הומניסטית עמוקה, קידום תרבות דמוקרטית וחוויה אקטיביסטית של אדם בעולם. כל זאת באמצעות יצירה חדשה ורב-ממדית של חינוך ראוי ועתיד טוב יותר.