רויטל יהלום חכמוב

מחזור כ', שנת סיום 2013
מנהלת מרכז ספרות ילדים ע״ש מרים רות, אורנים – המכללה האקדמית לחינוך

הובלת תהליכי שינוי במערכת החינוך מתוך תפיסה הומניסטית עמוקה, קידום תרבות דמוקרטית וחוויה אקטיביסטית של אדם בעולם. כל זאת באמצעות יצירה חדשה ורב-ממדית של חינוך ראוי ועתיד טוב יותר.