ראובן הכהן אוריה

מחזור ז', שנת סיום 2000
מנחה, קרן מנדל ישראל - מכון מנדל למנהיגות

יצירת עולם יהודי-דתי-ישראלי  המכיל את היצירה ואת הישגי הדתות והתרבויות ממערב וממזרח, המסורתיות   והמודרניות, והמפרה ומקדם את  החיים הדתיים להיותם משמעותיים כמתקני אדם, חברה ועולם. בניית מערכות חינוך, תרבות  ורווחה שישקפו את ערכי הטוב, השוויון והצדק של עולם זה וישמשו תשתית לחברה ראויה הערֵבה לפרטיה.