קטף מוראד-סלאמה

מחזור ט"ז, שנת סיום 2009
סגנית מנהל המרכז לחינוך הומניסטי, בית לוחמי הגיטאות

חיזוק מערכת החינוך הפורמלית והלא פורמלית על ידי חינוך להעצמה ולביקורתיות בין הקבוצות השונות המרכיבות את החברה הישראלית ובתוכן, כדי לבנות חברה אזרחית משותפת ושוויונית.