צחי גולן

מחזור י"ז, שנת סיום 2010
מנהל החטיבה לקידום נוער וצעירים, מנח"י – מינהל חינוך ירושלים

יצירת מערכת חינוכית מאפשרת ותומכת שאינה מותירה מחוץ לה אף לא תלמיד אחד.