צביקה רייטר

מחזור ד', שנת סיום 1997
מרצה, מכללת גורדון לחינוך

הפיכת בתי הספר למוסדות המספקים לתלמידים את הכלים הנחוצים למימוש הפוטנציאל האמתי הטמון בחייהם.