פנינה שור

מחזור ו', שנת סיום 1999
מנחה ומרצה בתוכנית רביבים, האוניברסיטה העברית בירושלים

קידום כל תוכנית ויוזמה להעמקת האפשרות של חיים משותפים בקהילה מעורבת, המקיימת יחסים של הבנה ואמפתיה בין חבריה. יצירת חברה שבה ניתן לחיות זה בצד זה, נכים ולא נכים, דתיים וחילונים, תושבי מרכז ותושבי פריפריה ובעלי השקפות פוליטיות שונות.